Co děláme?

Jsme kancelář zabývající se převážně geodézií, GISem a poradenstvím s působností zejména ve Středočeském kraji a v Praze, ale i v celé České republice a v zahraničí.

V geodézii se orientujeme zejména na problematiku katastru nemovitostí (tvoříme geometrické plány pro rozdělení pozemků, vyznačení staveb do KN, opravu chyb, vypořádání vlastnictví, průběhu věcného břemene, vytyčujeme vlastnické hranice, apod.) a inženýrské geodézie (dokumentace tras inženýrských sítí, dokumentace současného stavu staveb, dokumentace skutečného provedení staveb, zakládání staveb, výpočty kubatur, mapové podklady pro projekční práce, apod.).

zobrazit detaily

Reference

  • zamereni-soucasneho-stavu-mve-v-afghanistanu2

   Zaměření současného stavu MVE v Afghanistánu

   Objednatel: Sweco Hydroprojekt a.s. (GIZ GMBH)

   zaměření současného stavu dvou vodních elektráren, včetně přehrady a kanálu v provincii Baghlan, Afganistán ...

   zobrazit detaily reference
  • vodohospodarske-stavby

   Vodohospodářské stavby

   Objednatel: ZVHS, s.p. a PVL, s.p.

   GP na zakreslení Týneckého potoka do KN (v délce 6,5 km), GP na vlastnické vypořádání HOZ v Nové Vsi u Nelahozevsi ...

   zobrazit detaily reference
  • pasporty2

   Pasporty

   Objednatel: Obec Běštín, Všeradice, Velký Chlumec, Hostomice, …

   komunikací, dopravního značení, kanalizací, vodovodů, veřejného osvětlení, hřbitovů ...

   zobrazit detaily reference
  • doplneni-dopravniho-znaceni

   Doplnění dopravního značení

   Objednatel: Obec Běštín

   návrh a projednání doplnění chybějícího dopravního značení v obci Běštín

   zobrazit detaily reference
  • hlavni-geodet-staveb

   Hlavní geodet staveb

   Objednatel: KPCM, s.r.o.

   zajištění všech geodetických prací (tvorba bodového pole, založení staveb, kontrolní měření, dokumentace skutečného provedení, geometrické plány, …) 

   zobrazit detaily reference
  • zamereni-skutecneho-provedeni-betonoveho-skeletu

   Zaměření skutečného provedení betonového skeletu

   Objednatel: Skanska CZ a.s.

   zaměření skutečného provedení rozestavěného a zakonzervovaného betonového skeletu 10 podlažní budovy a její porovnání s projektovaným stavem

   zobrazit detaily reference
  • komplexni-priprava-stavebnich-lokalit-pro-vystavbu-rd

   Komplexní příprava lokalit pro výstavbu RD

   Vyhotovení studie na dělení pozemkům její projednání, vyhotovení GP pro rozdělení lokality, zajištění projektů na výstavbu infrastruktury, zajištění jejího povolení, zorganizování výběrového řízení pro ...

   zobrazit detaily reference
  • zeleznicni-trat-praha-plzen

   Železniční trať Praha – Plzeň

   Objednatel: Viamont DSP

   Vytyčení polohy nových sloupů trakčního vedení v úseku Zdice-Kařez, vč. stabilizace a zaměření zajišťovacích bodů

   zobrazit detaily reference
  • zajisteni-prava-stavby-k-liniovym-stavbam

   Zajištění práva stavby k liniovým stavbám

   Vodovod a kanalizace Bezdědice Radouš, Cyklostezka – Lštěň-Hostomice-Bezdědice-Radouš

   zobrazit detaily reference
  • mapove-podklady-pro-projekty

   Mapové podklady pro projekty

   mapování města Nový Knín (podklad pro projekt VaK), mapování města Hostomice (podklady pro VaK, cyklostezku, revitalizace náměstí), mapování obce Nesvačily (podklad pro projekt VaK), mapování parku Na Padesátém – Praha, mapový podklad pro stavbu chodníků v obci Chodouň, mapový podklad pro rekonstrukci 20 ulic v Brandýse nad Labem

   zobrazit detaily reference
  • komplexni-zpracovani-smluv-o-zrizeni-vecnych-bremen

   Komplexní zpracování smluv o zřízení věcných břemen

   sepis smluv o věcném břemeni, obesílání vlastníků pozemků s návrhem smluv, individuální jednání s vlastníky pozemků, zajištění podpisů na smlouvách, kompletace a příprava smluv ...

   zobrazit detaily reference
  • audit-ploch-pronajimanych-prostor

   Audit ploch pronajímaných prostor

   Objednatel: Skanska CZ a.s.

   zaměření a vypočtení pronajímaných ploch (místností) v celém areálu společnosti, vyhotovení schematických výkresů budov ...

   zobrazit detaily reference

Kontakt:

Vaše důvěra je pro nás klíčová, proto se nebojte, Vaše údaje použijeme pouze pro přímou komunikaci s Vámi.

NEBO:

email:  info@gisma.cz 
phone: 604 370 393
icq:  154860467 
skype: abgp.cz 

 

Malostranská 433, 267 24 Hostomice
IČ: 71017399
Hlavní informace